Sähkötieto ry

Sähkötieto ry on sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien suunnittelijoiden, urakoitsijoiden, tarkastajien, kunnossapitäjien ja rakennuttajien yhteinen tietojärjestö.

Yhdistyksen tarkoituksena on tuottaa yhteistä tietoa, joka edistää hyviä ja yhtenäisiä suunnittelu-, toteutus- ja ylläpitotapoja.

Sähkötieto ry on ST-kortiston kehittäjä ja julkaisija.

Alan ammattilaisille tarkoitetun ST-kortiston avulla:

  • saavutetaan säädösten, määräysten ja standardien mukainen lopputulos
  • edistetään sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien hyvää suunnittelu-, toteutus- ja kunnossapitotapaa
  • luotettavan ammattitiedon hakeminen ja hyödyntäminen helpottuu
  • alan jatkuva tekninen kehitys siirtyy käytännöiksi
  • erilaisia tarpeita vastaavien ratkaisuvaihtoehtojen kuvaaminen helpottuu.