Lausunnot


ST-kortiston julkaisut laaditaan asiantuntijoiden lausuntojen perusteella.


ST-kortiston sisällön oikeellisuuden, puolueettomuuden, kehittämisen ja yleisen hyväksynnän takaamiseksi uusi ja laajemmin päivitettävä aineisto käytetään käsikirjoitus- ja esitarkastusvaiheiden jälkeen lausunnolla. Saatujen lausuntojen perusteella aineisto muokataan lopulliseen julkaisukuntoon.

Lausunnot annetaan sivustolla: https://lausuntotyokalu01.azurewebsites.net/

Kaikkien alaa tuntevien ja ST-kortiston sisällöstä ja sen kehittämisestä kiinnostuneiden mielipiteet ja kommentit ovat tärkeitä. Kiinnostuksen saada aineistojen lausuntopyynnöt voi siis ilmaista ST-kortiston kehityspäällikölle.