ST-julkaisut


ST-kortisto on Sähkötieto ry:n julkaisema kattava sähköisen talotekniikan ammattilaisten käyttämä tietolähde sähköisten järjestelmien suunnitteluun, toteutukseen, ylläpitoon ja rakennuttamiseen.


ST-kortisto koostuu ST-korteista, -käsikirjoista, -ohjeistoista ja -esimerkeistä. Aineisto on jäsennelty sähkönimikkeistön mukaan. Eräänä julkaisutoiminnan tavoitteena on julkaista ST-kortistossa aineistoa ainakin seuraavista aihealueista:

  • järjestelmäteoria
  • suunnitteluohjeet
  • dokumentointiohjeet
  • ohjeet, mallit ja esimerkit hankesuunnitelmien ja selostusten laadintaan
  • asennusohjeet
  • tarkastus-, testaus- ja käyttöönotto-ohjeet
  • lomakkeet tarkastusten, testausten ja käyttöönottojen dokumentointiin
  • järjestelmien käyttö- ja kunnossapito-ohjeet
  • järjestelmien kuntoarvio ja -tutkimusohjeet
  • lomakkeet ylläpidon kuntoarvioiden ja -tutkimusten dokumentointiin.


Lisätietoa voimassa olevista ST-julkaisuista löytyy Sähköinfo oy:n Severi-tietopalvelusta osoitteessa https://severi.sahkoinfo.fi/browse/products.