ST-kortit, -käsikirjat, -ohjeistot ja -esimerkit


ST-kortti
on määrämuotoinen julkaisu, jonka aihealue, tarkoitus ja laajuus on rajattu.


Kortin laajuus on 3–25 sivua ja sen tarkoituksena on tyypillisesti

  • esittää ohjeita, menetelmiä ja esimerkkejä, joiden mukaan toimimalla päästään säädösten ja standardien mukaiseen lopputulokseen
  • toimia käytännön ohjeena, työkaluna ja tietolähteenä alan ammattilaisille
  • kuvata hyviä hankinta-, suunnittelu-, toteutus-, ylläpito- ja käyttöönottotapoja.
ST-kortistossa on yhteensä yli 500 ST-korttia, joilla kullakin on yksilöity numerotunnus.

ST-käsikirja on ST-kortteja, -ohjeistoja ja -esimerkkejä täydentävä, laaja-alaisempi ja syvällisempi ammattitietolähde. Käsikirjoja käytetään paljon itseopiskelun tietolähteenä ja opetusmateriaalina alan oppilaitoksissa.
Käsikirjan laajuus on tyypillisesti 100–300 sivua ja niitä julkaistu yli 20 kappaletta.

ST-ohjeisto on ST-korttia laajempi ohjeistava kokonaisuus. Se voi olla esimerkiksi yksittäistä sähköteknistä järjestelmää käsittelevä kokonaisvaltainen suunnittelu- ja asennusohjeisto.

ST-esimerkki on julkaisu, joka esittelee esimerkinomaisesti hyvää suunnittelu- ja rakentamistapaa tai selkeää esitystapaa kuvaavia käytäntöjä. Julkaisu voi perustua Sähkötieto ry:n omaan aineistoon tai yksittäisen ammattiryhmän tai organisaation kokoamaan aineistoon, johon Sähkötieto ry on hankkinut julkaisuoikeuden.