Yhdistys


ST-kortisto on jatkuvasti uudistuva hyvien käytäntöjen ohjeisto, joka kattaa koko sähköisen talotekniikan.

Vuonna 1976 perustetun Sähkötieto ry:n tarkoituksena on tuottaa yhteistä tietoa, joka edistää hyviä suunnittelu-, toteutus- ja ylläpitotapoja sekä yhtenäistää osapuolten käytäntöjä ja toimintatapoja sähköisten järjestelmien elinkaaren kaikissa vaiheissa. ST-kortiston perustamisasiakirjan mukaisesti ST-kortisto kehittää sähköurakoinnin hankintamenettelyn yleisiä edellytyksiä.

Sähkötieto ry:n laaja-alainen yhteistyö ja julkaisutoiminta tähtäävät näiden tavoitteiden toteutumiseen sähköisen talotekniikan eri osa-alueilla. Yhdistyksellä on laaja jäsenyhteisö ja kumppaniverkosto, jonka yhteistyössä voidaan tuottaa mahdollisimman puolueetonta tietoa.

Yhdistys pyrkii jatkuvasti kehittämään ja uudistamaan julkaisemaansa tietosisältöä alan uusien tapojen ja teknologioiden mukaan. Erityisesti ST-kortistoa tarvitaan, kun säädöksissä, määräyksissä ja standardeissa ei käsitellä toteutuksissa tarvittavia yksityiskohtia ja kaivataan menettelytapojen ja toimintamallien esittämistä käytännönläheisinä ja loogisina ohjeina.

Säännöt: