ST-julkaisujen laadinta


ST-materiaalin on tarkoitus olla mahdollisimman todenmukaista, yleisesti hyväksyttyä ja objektiivista. Tällaisen tiedon tuottaminen on monivaiheinen prosessi.


ST-korttien laadinnan työvaiheet:

 1. ehdotus uudeksi ST-kortiksi
 2. esitys kortin laadinnasta asiantuntijaryhmälle
 3. sisällönkuvauksen laadinta ja käsittely asiantuntijaryhmissä sekä mahdolliset sisältöehdotuksen lausunnot ulkopuolisilta asiantuntijoilta
 4. tarjouspyynnöt kortin laadinnasta
 5. tarjousten käsittely ja laatijan valinta
 6. tilaus
 7. tilattujen töiden raportointi hallitukselle
 8. laatijan tarkennetun sisällönkuvauksen käsittely ja asiantuntijoiden muutosehdotukset
 9. luonnosversio asiantuntijoiden käsiteltäväksi ja ehdotukset mahdollisista muutoksista
 10. korjattu versio lausuntokierrokselle
 11. yhteenveto saapuneista lausunnoista ja lausuntojen käsittely yhdessä laatijan kanssa
 12. tarvittaessa kokous lausunnon antajien kanssa
 13. lausuntojen perusteella käsikirjoitukseen tehtävät muutokset
 14. asiantuntijoiden tarkistus laaditulle kortille ennen toimitustyön käynnistämistä
 15. kortin oikoluku, toimitus ja taitto
 16. valmiin kortin tarkistus laatijan ja asiantuntijoiden toimesta
 17. esitetyt korjaukset ennen julkaisua
 18. valmiin kortin julkaiseminen verkossa
 19. mahdollisen paperiversion painatus ja lähetys.


Kaikki alaa tuntevat ja ST-kortiston sisällöstä ja sen kehittämisestä kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita mukaan ST-aineistojen laadintaan. Mikäli sinulla on kiinnostusta aineiston kirjoittamiseen, kommentointiin tai lausuntojen antamiseen, ota yhteys ST-kortiston kehityspäällikköön.