Yhteystiedot


Sähkötieto ry

Harakantie 18 B
PL 55, 02601 Espoo


ST-kortiston kehityspäällikkö
Riikka Liedes
etunimi.sukunimi@sahkoinfo.fi


Kustantaja
Sähköinfo oy
PL 55, 02601 Espoo
kauppa.sähköinfo.fi


Kaikki ST-julkaisutoimintaa koskevat palautteet, aloitteet, ideat ja toimenpide-ehdotukset ovat tervetulleita. Ehdotukset voivat koskea esimerkiksi uutta, päivitettävää tai poistettavaa ST-julkaisua, ST-kortiston käyttöä helpottavaa palvelua tai ST-kortiston käyttäjien tarvitsemaa muuta tietopalvelua.