Jäsenyhteisöt ja sidosryhmät


Sähkötieto ry:n kehitystoimintaan osallistuvat aktiivisesti rakennuttajat, suunnittelijat, urakoitsijat, laitevalmistajat, viranomaiset, tarkastusorganisaatiot, alan oppilaitokset, julkaisujen käyttäjät ja monet muut sidosryhmät.

Sähkötieto ry:n jäsenyhteisöt ovat

  • RAKLI ry
  • Sähkösuunnittelijat NSS ry
  • Senaatti-kiinteistöt
  • Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry
  • Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
  • Sähkötarkastusyhdistys SÄTY ry
  • Kunnossapitoyhdistys Promaint ry
  • Sähköteknisen Kaupan Liitto ry STK.


Kukin jäsenyhteisön edustajat osallistuvat Sähkötieto ry:n julkaisutoiminnan päätöksentekoon hallituksessa ja valmisteluun asiantuntijaryhmissä. Jäsenyhteisöistä laajemminkin saatava palaute, lausunnot ja kehitysehdotukset otetaan huomioon ST-julkaisuissa.

ST-kortiston käyttäjien suora palaute ja lausuntokierroksilta saatavat aihepiirikohtaiset kommentit otetaan huomioon koko ST-kortiston ja yksittäisten ST-julkaisujen kehitystyössä.

Sähkötieto ry toimii yhteistyössä viranomaisten ja lukuisten sidosryhmien kanssa. Tyypillisiä yhteistyöviranomaisia ovat esimerkiksi sisäministeriö, TUKES, ympäristöministeriö sekä Liikenne- ja viestintävirasto. Läheistä yhteistyötä tehdään myös standardointijärjestöjen, kuten SESKOn, kanssa.

Keskeisiä sidosryhmiä ovat jäsenyhteisöjen lisäksi sähköisen talotekniikan sekä kiinteistö- ja rakennusalan järjestöt, oppilaitokset, laitevalmistajat ja -toimittajat sekä lukuisat ammattihenkilöt. Yhteistyömuodot ratkaistaan tapauskohtaisesti. Johtavana periaatteena on, että sidosryhmille järjestetään mahdollisuus vaikuttaa ST-kortteihin esimerkiksi lausuntokierrosvaiheessa.